Adobe AcrobatReader
INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Inleiding

Theoretische voorstudie

 1. Sensomotorische Integratie
  1. Inleiding
  2. Theorie
   1. Het tactiele systeem
   2. Het vestibulaire systeem
   3. Het proprioceptieve systeem
  3. Signalering
  4. Samenvatting en conclusie
 2. Autisme
  1. Inleiding
  2. Autisme als prikkelverwerkingsstoornis door Henk Algra
   1. Hechtingsstoornis
   2. Hechting: een casus
   3. Sensatieniveau en presentatieniveau
   4. Stoornis in de prikkelverwerking op sensatieniveau
   5. Van sensatieniveau naar representatieniveau
   6. Problemen met de betekenisverlening: presentatie en representatie
   7. Betekenisverlening in stappen
   8. Controle en controleverlies
   9. Jacques Heijkoop: sluizen, vullen, overgangen en zelfbescherming
   10. Het probleem van de ruimte
  3. Vragen over autisme
  4. Samenvatting en conclusie
 3. Het in kaart brengen van de problemen in de prikkelverwerking
  1. Inleiding
  2. Normale werking van een zintuigsysteem
  3. Alertheidsfasen
  4. Verstoorde werking van een zintuigsysteem
  5. Samenvatting en conclusie
 4. Orthoagogische Muziekbegeleiding
  1. Inleiding
  2. Beroepsprofiel van de orthoagogische muziekbegeleider brochure Hogeschool Inholland
  3. Het proces
  4. Samenvatting en conclusie
Praktische uitvoering
 1. O.M.B.-verslag E.K.
  1. Inleiding
  2. Sensomotorische integratie van E.K.
  3. Behandelingsplan van E.K.
  4. Korte samenvatting van de sessies 1 tot en met 9
  5. Halfjaarlijkse conclusie
  6. Korte samenvatting van de sessies 10 tot en met 16
  7. Jaarlijkse conclusie
 2. O.M.B.-verslag S.G.
  1. Inleiding
  2. Sensomotorische integratie van S.G.
  3. Behandelingsplan van S.G.
  4. Korte samenvatting van de sessies 1 tot en met 9
  5. Halfjaarlijkse conclusie
 3. O.M.B.-verslag J.P.W.
  1. Inleiding
  2. Sensomotorische integratie van J.P.W.
  3. Behandelingsplan van J.P.W.
  4. Korte samenvatting van de sessies 1 tot en met 10
  5. Halfjaarlijkse conclusie
Conclusie
 1. Conclusie
Literatuurlijst

Bijlage: Vragenlijst voor ouders, groepsleiding en leerkrachten, t.b.v. informatie